SİTE KULLANIM KOŞULLARI

Yazdır
PDF

Bu Site Kullanım Koşulları, Dr. Murat ILGAZ'ın internet sitesi http://www.muratilgaz.com için geçerlidir. Site Kullanım Koşulları'nı kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız. Bu siteye girdiğinizde ve kullandığınızda, Site Kullanım Koşulları'nı kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Dr. Murat ILGAZ'ın internet sayfalarının içeriğinin Telif Hakkı © 2010 Dr. Murat ILGAZ'a aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hak saklı değildir. Dr. Murat ILGAZ'ın önceden yazılı onayı olmadan içeriğin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da saklanması, aşağıdaki koşullara uygun olmadığı sürece yasaktır. Site sayfalarının bilgisayarınız üzerinde tarama yapma ve bu sayfalardan yalnız kendi kişisel kullanımınız için kopya çıktısı alınmasına izin verilmektedir. Bunların yeniden dağıtımı için Dr. Murat ILGAZ'dan yazılı izin alınmalıdır.

Bu sitenin ve içeriğinin kullanımı, kişisel ve ticaret dışı amaçlar için yasak değildir. Haberlerin ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı belirtildiği sürece genel iletişimde yasak değildir.

Site ve içeriği size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. Dr. Murat ILGAZ'ın internet sayfalarının içeriği, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak sunulmuştur. Dr. Murat ILGAZ, internet sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da sayfalara erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ve satılabilirliğe veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dahil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. Dr. Murat ILGAZ, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı, arızi, özel veya sonuçsal hiçbir zarardan, kâr kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı bildirilmiş olsa dahi sorumlu tutulamaz.

Dr. Murat ILGAZ, erişim kolaylığı sağlamak amacıyla üçüncü şahısların sahip olduğu internet üzerindeki diğer sitelere linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlanıldığında, o site kullanılmadan önce o sitenin kuralları incelenmeli ve kabul etmelidir. Dr. Murat ILGAZ'ın bu türden sitelerin içeriği üzerinde hiçbir kontrolü olmamaktadır ve üçüncü şahıs siteleri tarafından yaratılan ya da yayımlanan içerik, döküman ya da malzeme için hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca, http://www.muratilgaz.com dışındaki bir siteye olan link, o sitenin ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetlerin onaylandığı anlamına gelmez.

Sunucularımızdan herhangi birine e-posta ya da Dr. Murat ILGAZ'ın internet sayfaları aracılığıyla döküman veya malzeme gönderildiğinde,

(a) döküman veya malzemenin, kanundışı ya da başka bir şekilde yayına uygun olmayan hiçbir madde içermeyeceğini,
(b) herhangi bir döküman ya da malzeme sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özelliklere karşı tarama yapmak ve bunları silmek için gerekli çabanın gösterileceğini,
(c) döküman veya malzemenin sahibi olduğunuzu ya da o malzemeyi bize vermek için kısıtlamasız hakka sahip olduğunuzu ve Dr. Murat ILGAZ'ın döküman ya da malzemeyi bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya döküman veya malzemenin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü konsepti, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerinde kullanabileceğini,
(d) bize sunduğunuz döküman ya da malzemeyle ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir üçüncü şahsın, sunduğunuz malzemeyle ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığı takdirde tarafımızı tazmin edeceğinizi

kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Dr. Murat ILGAZ, dilediği zaman ya da bildirimde bulunmadan bu Site Kullanım Koşulları'nı değiştirebilir, bu siteye ya da bu sayfalara erişimi değiştirebilir ya da kaldırabilir.