ARA?TIRMA

Yazdır
PDF

Mesleki Ara?t?rma Konular?

Say?sal Yntemler

 • Gaz-Kinetik Yntemler
 • Yksek Do?ruluk Dereceli Metotlar (TVD, ENO, LED)
 • Lattice-Boltzmann Yntemleri (LGCA, LBM)
 • Do?rudan Benzetim Yntemleri (DSMC)

Ak?? Trleri

 • Trblansl? Ak??lar
 • ok-Bile?enli, Kimyasal Tepkimeli Ak??lar
 • Yksek H?zl? Ak??lar
 • D?k Yo?unluklu Ak??lar

Tasar?m ve HAD Modelleme

 • Gdml Fze Aerodinami?i ve Tasar?m?
 • Uaktan Yk Ayr?lmas?
 • Aero MEMS (Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler)

Paralel ??lemleme

 • PVM Rutinleri
 • zm A?? Blme Aralar?

Meslek D??? Ara?t?rma Konular?

Enerji ve Enerji Kaynaklar?

 • Gne? Enerjisi
 • Rzgar Enerjisi
 • BiyoEnerji
 • Hidrojen Enerjisi
 • Enerji Verimlili?i

Enerji Santralleri

 • Fotovoltaik Gne? Enerji Santralleri (PV) (GES)
 • Yo?unla?t?r?c? Gne? Enerji Santralleri (CSP) (GES)
 • Rzgar Enerji Santralleri (RES)
 • Entegre Gne?-Kombine evrim Santralleri
 • Termik Santraller (Kmr, Do?algaz)
 • Hidroelektrik Santraller (HES)

Nanoteknoloji ve Uygulamalar?

 • Geli?meler
 • Akademik Uygulamalar
 • Endstriyel Uygulamalar

Ynetim, Planlama ve ?? Geli?tirme

 • Stratejik Planlama
 • ??letme Ynetimi ve Organizasyon
 • Proje Ynetimi