ARAŞTIRMA

Yazdır
PDF

Mesleki Araştırma Konuları

Sayısal Yöntemler
 • Gaz-Kinetik Yöntemler
 • Yüksek Doğruluk Dereceli Metotlar (TVD, ENO, LED)
 • Lattice-Boltzmann Yöntemleri (LGCA, LBM)
 • Doğrudan Benzetim Yöntemleri (DSMC)
Akış Türleri
 • Türbülanslı Akışlar
 • Çok-Bileşenli, Kimyasal Tepkimeli Akışlar
 • Yüksek Hızlı Akışlar
 • Düşük Yoğunluklu Akışlar
Tasarım ve HAD Modelleme
 • Güdümlü Füze Aerodinamiği ve Tasarımı
 • Uçaktan Yük Ayrılması
 • Aero MEMS (Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler)
Paralel İşlemleme
 • PVM Rutinleri
 • Çözüm Ağı Bölme Araçları

 

Meslek Dışı Araştırma Konuları

Enerji ve Enerji Kaynakları
 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • BiyoEnerji
 • Hidrojen Enerjisi
 • Enerji Verimliliği
Enerji Santralleri
 • Fotovoltaik Güneş Enerji Santralleri (PV) (GES)
 • Yoğunlaştırıcı Güneş Enerji Santralleri (CSP) (GES)
 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
 • Entegre Güneş-Kombine Çevrim Santralleri
 • Termik Santraller (Kömür, Doğalgaz)
 • Hidroelektrik Santraller (HES)
Yönetim, Planlama ve İş Geliştirme
 • Stratejik Planlama
 • İşletme Yönetimi ve Organizasyon
 • Proje Yönetimi
Muhasebe ve Finans Uygulamaları
 • Muhasebe ve Finans
 • Finansal Analiz
 • Maliyet Muhasebesi
 • Şirketler Muhasebesi