Ho? geldiniz. Web sitemde, kariyerim ve ara?t?rma faaliyetlerim hakk?nda bilgilerin yan? s?ra zel ilgi alanlar?m olan web tasar?m?, programlama ve internet uygulamalar? hakk?nda da faydal? verilere ve ba?lant?lara ula?acaks?n?z. Sayfalar? s?k s?k gncelle?tirece?imden siteyi periyodik olarak kontrol etmenizde fayda vard?r.

nsayfa blo?unda ak??kanlar mekani?i, aerodinamik, termodinamik, vs. bilim dallar? ile birlikte internet, a?, programlama, web tasar?m?, internet uygulamalar? gibi bili?im teknolojileri konular?yla ilgili dkmanlara, programlara, kodlara ve ba?lant?lara ula?abileceksiniz. K?sa hayat hikayem ve ba?ar?lar?m biyografi blmnde verilmi?tir. Ara?t?rma blmnde ise mesleki ve meslek d??? ara?t?rma konular?mdan bahsettim. Akademik al??malar?ma yay?nlar blmnden ula?abilirsiniz. Siteyle ilgili her trl gr? ve nerilerinizi ileti?im blmnden bana ula?t?rabilirsiniz.

Arad???n?z? bulabilmeniz dile?iyle...

YAZI?MA ADRES?

Dr. Murat ILGAZ
Genel Koordinatr

ZKOYUNCU Madencilik A.?.
Erenky Mah. Askeri Hastane Cad. No: 134 38150 Melikgazi / KAYSER?

?STAT?ST?KLER

Üyeler : 1305
İçerik Sayısı : 5
Web Bağlantıları : 42
İçerik Görüntüleme Sayısı : 12149

S?TE GEERL?L???

Bu site XHTML ve CSS web standartlar?na uygun olarak tasarlanm??t?r ve tm modern taray?c?larla uyumludur.

Firefox 3.0+ Internet Explorer 7+ Safari 3.1+ Opera 9.5+ Camino 1.0+ Konqueror Chrome 1.0+